Verandering in bedrijven is nodig om concurrerend te blijven in de markt en om zich in de loop van de tijd te ontwikkelen. Vaak is het succes van change management afhankelijk van de medewerkers en hun houding ten opzichte van de voorgestelde verandering.

De psychologie erachter

Een attitude bestaat uit drie componenten, de cognitieve (kennis), de affectieve (gevoel) en de gedragscomponent.

In 2020 hebben we in Noord-Nederland onderzoek gedaan naar de factoren die de houding tijdens een periode van verandering bepalen.

Een hogeschool (HBO) in Nederland onderging een dergelijke verandering. Het onderwijsconcept veranderde van “Probleem gestuurd leren” naar “Ontwerp gericht onderwijs“, dat we als case study hebben geanalyseerd.

Human Ressources en bedrijf verandering

Een interessant model tijdens dit onderzoek is het EVNL-model. Het Exit-, Voice-, Neglect- en Loyalty-model beschrijft 4 verschillende soorten werknemersattitudes die tot bepaalde actie leiden. In het onderzoek is gekeken naar de relaties tussen de attitude en de positionering van de medewerker in de EVNL-matrix om te bepalen of medewerkers op basis van hun attitude de voorgestelde verandering ondersteunen of tegen verzetten.

We kwamen erachter dat er drie hoofdfactoren zijn die de houding van de medewerkers aanzienlijk beïnvloeden:

  1. Betrokkenheid bij het proces zelf
  2. Kennis over het proces
  3. Structuur van het proces

Bovendien ontdekten we dat de relaties in de loop van de tijd sterker worden. Dat betekent hoe meer het veranderingsproces ontwikkelt, hoe sterker de relaties tussen deze drie componenten en de feitelijke positionering in de EVNL-matrix worden.

Wat wij kunnen doen:

Bevind je je in een situatie waarin werknemers zich verzetten? Maak nu een gratis afspraak om te zien wat we voor je kunnen betekenen!

Nieuwsgierig over het paper?

Wil je in dit onderwerp duiken? Op verzoek sturen wij je een kopie van de studie. 

Human Ressources en bedrijf verandering